Mnr. Pieter Grobler

Hoof

Me. Erna Schoeman

Waarnemende Adjunkhoof: Akademie

Departementshoof: Engels

Mnr. Willem Romijn

Adjunkhoof: Dissipline en Sport
Graadhoof: Graad 12

Mnr. Pieter du Plooy
Departementshoof:

Geesteswetenskappe

Graadhoof: Graad 9
Huis Veltman Koshuisvader

Mnr. Douw Joubert

Departementshoof:

Tegniese vakke
Graadhoof: Graad 10

Mnr. Faans
van der Merwe

Departementshoof:
Landbouwetenskappe
Graadhoof: Graad 11

Mnr. Tommy van Heerden

Depatementshoof:

Ekonomiese Bestuurswetenskappe
Registrateur: Admin en Finansies

Me. Gerda van Zyl
Departementshoof:
Afrikaans
Graadhoof: Graad 8

Me. Anrie Beukes

Me. Petro Bouwer

Mnr. Hennie

Dippenaar

Me. Lizanne

Dippenaar

Me. Carina

du Plessis

Me. Cea du Plooy

Mnr. Lourie

du Plooy

Mnr. André du Preez

Me. Elana Fourie
Nelstehuis
Koshuismoeder

Me. Tirsa du Toit

Me. Lynelle Grobler

Me. Elsonia Kotze

Mnr. Estian Horn

Mnr. Herman
Labuschagne

Me. Linda Horn

Me. Lindi Liversage

Me. Zita Jacob

Mnr. Eben Jonker

Me. Diana Loots

Me. Annemie

Martins

Me. Elsa Matthee

Me. Annaliza Mentz

Me. Restah Pretorius

Me. Dedré Schoeman

Me. Chrisna
van der Berg

Me. Carin
van der Merwe

Me. Marita

Moolman

Me. Cari Smit

Me. Geraldine
van Dyk

Me. Henriette Nel
Dorpies
Huismoeder

Mnr. Marius Smit

Mnr. Stephan
van Dyk

Me. Sunet Nel

Me. Doret Swart

Me. Betsie Vermeulen

Mnr. Conrad Bouwer

Mnr. Phila Dladla

Me. Theunie Heinz

Me. Katrien Jordan

Mnr. Dirkie
van Staden

Me. Zynie Broekman

Me. Ina du Toit

Me. Elaine Hattingh

Me. Sylvia Jordaan

Me. Marianna Louw

Me. Lindé Pienaar

Me. Mariaan Rust

Mnr. Johan du Plooy

Me. Busi Mkhize

Mnr. David Fakude

Mnr. Andries
van der Merwe

Me. Linah Mahlangu

Me. Judy Wahl

©2019 by Hoërskool Ermelo