Akademie

Ons streef na akademiese uitnemendheid en handhaaf ‘n visie van kwaliteitonderrig.

Die EHS investeer in elke leerder se akademiese loopbaan deur die beste personeel aan te stel, ouers aktief te betrek by studies en deur verskeie strukture te gebruik vir die akademiese ondersteuning en ontwikkeling van die leerder.

 

Die Erries spog elke jaar met uitstekende matriekuitslae en die personeel behaal dikwels van die beste resultate in die streek.

 

Tegnologie speel ‘n groot rol in die klaskamer en word in die vorm van interaktiewe witborde, internet en projektors toegepas. Hoërskool Ermelo is egter ook baie trots op ons perspektief dat geen tegnologie ‘n goeie onderwyser kan vervang nie!

Vakkeuses

Graad 8-9
Verpligte leerareas: Afrikaans (Huistaal of Eerste Addisionele Taal), Engels (Home Language or First Additional Language), Wiskunde/Wiskundige Geletterdheid, Lewensoriëntering, Geskiedenis, Kuns, Rekeningkunde, Ekonomiese- en Bestuurswetenskappe, Fisiesewetenskappe, Lewenswetenskappe, Tegnologie, Musiek, Rekenaartoepassingstegnologie en Geografie.

Graad 10-12
Verpligte leerareas: Afrikaans (Huistaal of Eerste Addisonele Taal), Engels (Home Language or First Additional Language), Wiskunde of Wiskundige Geletterdheid, Lewensoriëntering.
Keusevakke** (keuse van enige drie): Landboubestuur, Landbouwetenskap, Musiek, Visuele Kunste, Rekeningkunde, Besigheidstudies, Ekonomie, Ingenieursgrafika en -ontwerp, Geografie, Geskiedenis, Rekenaartoepassingstegnologie, Inligtingstegnologie, Lewenswetenskappe, Fisiese Wetenskappe, Gasvryheidstudies, Toerisme.

  • Indien ‘n leerder ‘n betrokke vak druip in die graad 9-eindeksamen, mag hy/sy nie met die vak aangaan in graad 10 nie.

  • ‘n Riglyn van 50% word gevolg vir Wiskunde. Indien ‘n leerder nie hierdie teiken in graad 9 kan behaal nie, beveel ons aan dat die leerder Wiskundige Geletterdheid neem vanaf graad 10.

  • Wiskunde as vak is ‘n voorvereiste vir die vakke Fisiese Wetenskappe en Inligtingstegnologie.

  • Inligtigstegnologie en Rekenaarstoepassingstegnologie mag nie as ‘n kombinasie geneem word nie.

  • Die keusevakke is onderhewig aan die belangstellende leerders wat die betrokke vak wil neem.

  • Die leerders se gekose kombinasievakke moet inpas by die opgestelde rooster.

©2019 by Hoërskool Ermelo