AANSOEKE

Aansoeke vir 2023 is nou oop. Na u die vorm afgelaai en ingevul het, laai asseblief die vorm hier op.*

Sluitingsdatum vir aansoeke is 31 Augustus 2022

 

Vir enige verdere navrae kontak ons gerus via e-pos: ontvangs@erries.co.za 

Application form.jpg

*sou u verkies om nie die aansoekvorm aanlyn in te dien, kan u ook die vorm e-pos na ontvangs@erries.co.za of dit by die skool se ontvangs indien.

 

APPLICATIONS

Application form.jpg

Applications for 2023 are now open. After you have downloaded and filled out the form, please submit the form here.*

Closing date for applications is 31 August 2022.

 

For any information on applications please contact us via email: ontvangs@erries.co.za 

*if you wish not to submit your application form online you can also email it to ontvangs@erries.co.za or hand it in at the school's reception.