top of page
 • How do I apply? / Hoe doen ek aansoek?
  Visit our applications page and download your application form. After filling out your form you can either submit the form on the applications page or email it to ontvangs@erries.co.za or drop it off at the school's reception. Besoek ons aansoeke-bladsy en laai die aansoekvorm af. Na die aansoekvorm ingevul is kan jy dit op die aansoek-bladsy oplaai of dit e-pos na ontvangs@erries.co.za of dit by die skool by ontvangs inhandig.
 • How do I make an appointment with the Principal? / Hoe maak ek 'n afspraak met die Hoof?
  Please send an email to onvangs@erries.co.za to make an appointment. Stuur asseblief 'n e-pos na ontvangs@erries.co.za om 'n afspraak te maak.
 • How can I visit the school to view the campus/facilities? / Hoe kan ek die skool besoek om die kampus/fasiliteite te sien?
  You can take a 360 vitual tour of our campus/facilities by clicking HERE. If you still wish to visit our school for a viewing you can make an appointment by sending an email to ontvangs@erries.co.za Jy kan 'n 360 virtuele toer van ons skool doen deur HIER te klik. Sou jy die skool steeds wil besoek om ons kampus/fasiliteite te sien kan jy 'n afspraak maak deur 'n e-pos te stuur na ontvangs@erries.co.za
 • What if my school fees are in arrears? / Wat doen ek as my skoolfonds agterstallig is?
  If your school fees are in arrears, please contact ms. Elaine Hattingh at our finance office to make payment arrangements. Please send an email to elaine@erries.co.za As jou skoolfonds agterstallig is kontak asseblief vir me. Elaine Hattingh by ons finansiëlekantoor om 'n betalingsooreenkoms te reël. Stuur asseblief 'n e-pos na elaine@erries.co.za
bottom of page